Okulunuzun — eğitim teknolojileri süreçlerini kontrol altına alın!


K12 seviyesindeki özel okul işleyişinde, operasyonel yükünüzü azaltacak ve
asistanınız olacak SimurgLms ile yanınızdayız.

video
process 3

ÖZEL EĞİTİM SEKTÖRÜ

Türkiye eğitim sektörü yaklaşık 25 bin kurum ve kuruluşun yer aldığı 300 binden fazla istihdam sağlayan, gelişme ivmesi yüksek sektörlerden biridir. Eğitim sektörü müfredata bağlı eğitimin verildiği "Örgün Eğitim" ve müfredat dışı isteğe bağlı eğitimlerin yer aldığı "Yaygın Eğitim" olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğitimi veren kurumlar olarak ise "Resmi(Devlet)" kurumlar ve "Özel" kurumlar olarak ikiye ayrılabilir.

Türkiye’de son dönemde özel okullaşma oranını %1,5'lardan %3-4'lere çıkmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerde özel okullardaki okullaşma oranları %10'ların üzerinde seyretmektedir. Avrupa Birliği (AB) 2011 verilerine göre özel okullara devam eden öğrenci oranı %14'tür (Kaynak: Eurydice 2012). Bizdeki oranla mukayese edildiğinde henüz çok gerilerde olduğumuz görülmektedir.


process 2

SEKTÖRDEKİ PROBLEMLER

—Kişiselleştirilmiş öğrenme eksikliği
—Kurumlar arası farklı işleyiş yapısına uyum sağlayamama
—Admin panel kıvamındaki sıkıcı platformlar
—Kurumlardaki birbirinden habersiz çalışan bir çok uygulama ve çözümün bulunması
—Eksik ve kontrol edilemeyen veli – öğretmen iletişimi
—Sınırlı satış modeli
—Gelişime ve güncellenmeye karşı direnç

SİMURG LMS

ASİSTANIM

Yapay zeka destekli adaptive learning yapısı ve asistanım modülü

MODÜLER YAPI

Hızlı uyarlanabilir modüler altyapı sayesinde özelleştirilebilir modüller

EĞLENCELİ PLATFORM

Sosyal medya özellikleri ile zenginleştirilmiş eğlenceli öğrenme platformu

ENTEGRASYON

Esnek entegrasyon altyapısı sayesinde diğer uygulamalar ile koordine çalışabilme ve yönetim modülleri

MESAJLAŞMA

Whats’up benzeri mesajlaşma ve iletişim altyapısı sayesinde kurum gözetimi altında iletişimin sağlanması

ÇOKLU SATIŞ MODELİ

Public Cloud, Private Cloud ve Lisans Satışı olmak üzere üç farklı satış modeli
process 2

SİMURG HAKKINDA

Simurg LMS, rol bazlı eğitm yönetim sistemidir.

Alanında uzman eğitimenler ve tecrübeli yazılım kadromuz ile uzun yıllar yapılan çalışmalar sonunda Simurg LMS ortaya çıkmıştır. Eğitime önem veren ve büyük bir proje olan Simurg LMS, "Kişiselleştirilmiş Öğrenme (Adaptive Learning)" ve yapay zeka altyapısı sayesinde, öğrencileri analiz ettikten sonra başarılarını artırmaya yönelik aksiyonlar alır. Kullanıcıları için aynı zamanda sosyal bir platform olması sayesinde de öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Veli ve öğrencilere şeffaf bir eğitim yönetim sistemi sunarken iletişimi ön planda tutarak güvenli bir ortam hazırlar.

Teknolojiyi ve Eğitimi bir araya getirerek öğrenci başarısını ve eğitim kalitesini arttırmayı hedefler


SİMURGLMS ÖZELİKLERİ


KULÜPLER

Kurum ve okul bazlı kulüp, kulüp kontenjanları tanımlayabilir, öğrenci ya da veliler tarafından belirlenen sürede kulüp seçimlerini yaptırabilirsiniz

TOPLANTI TAKVİMİ

Görüşme ve toplantılarınızı toplantı takvimi modülü altında yönetebilirsiniz. İzin verilen kullanıcılar da diğer kullanıcıların toplantı takvimlerini sınırlı bir şekilde görerek müsaitlik durumunu öğrenebilirler

YEMEK MENÜSÜ

Kurum ve okul bazlı günlük yemek menülerini detaylı olarak tanımlamalarını yapabilir, bu bilgileri öğrenci ve velilere kendi ekranlarından sunabilirsiniz

REHBERLİK

Öğrencinin tüm rehberlik süreçlerini bu modül altından yönetebilirsiniz. Ayrıca bir çok yerel ve ulusal bilinirliğe sahip envanterleri öğrencilere uygulayabilirsiniz. Öğrenci gelişimleri, özel yetenekli olduğu alanlar gibi bilgileri de bu modül altından takip edebilirsiniz

ETKİNLİK TAKVİMİ

Yetkili kullanıcılar üzerinden etkinlik tanımlamaları yapabilir, bu etkinliğe katılacak kitleyi toplu olarak seçerek bildirim gönderebilirsiniz

DERS MATERYALLERİ

Ders esnasında kullanılan materyalleri elektronik olarak kayıt altına alabilirsiniz ve bu materyalleri öğrencilerin erişimine sunabilirsiniz

AKADEMİK TAKVİM

Ders etkinlikleri, sınavlar, etütler, ödevler gibi özel okulların akademik program takvimlerini takip edebilirsiniz. Akademik takvime dahil olacak sınav, ödev,... gibi tanımlamalar kullanıcı insiyatifinde olmak ile birlikte otomatik olarak akademik takvimde görüntülenebilir

DERS PROGRAMI

Öğenci ve öğretmen ders programlarını bu modül içerisinde görüntülenebilir. Asc timetable programı ile full entegre çalışması sayesinde kurumların ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretir

ETÜTLER

Okul yöneticileri ya da yetki dahilinde öğretmenler tarafından etütler oluşturulup öğrencilere atanabilir. Oluşturulan etütler öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik takvimlerinde otomatik olarak gösterilir. Etüt sonrasında da öğretmen tarafından etüt devamsızlığı alınabilir

ÖN KAYIT / CRM

Kurumun dönem başlarında yaptığı kayıt görüşmeleri tüm detayları ile birlikte kayıt altına alınabilir. Öğrenci-veli ile yapılan birim (halkla ilişkiler, rehberlik, ölçme değerlendirme) görüşmeleri yorumlar ile birlikte kayıt edilebilir. Tüm görüşme geçmişi ve süreci tek bir ekran üzerinden takip edilebilir

SORU BANKASI

Ders, konu, kazanım ve sınıf seviyesi bağlantılı soru bankası oluşturulabilir. Kurumun anlaşmış olduğu içerik firmaları ile entegrasyon sağlanarak API'ler aracılığı ile hızlı bir şekilde soru bankası da oluşturulabilir. Soru bankasındaki cevap videosu özelliği ile, öğrencilerin girdiği sınavlardaki tüm sorular için çözüm videoları çekilerek öğrencilerin erişimine açılabilir

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Mevcut sınav tiplerinin hepsi hızlıca uygulanıp, optik formlar sisteme yüklendikten sonra kısa zaman içinde değerlendirebilirsiniz. Çok oturumlu sınav, pisa-dosa sınavları, yazılı sınavlar gibi sınavların hepsine uyumlu altyapısı vardır. Sınav değerlendirme sonrasında bir çok rapor anlık olarak oluşarak yetkili kullanıcıların kullanımına sunulur

REVİR

Okul ilaç stokları ve hasta revir kayıtlarının tutulduğu modüldür. Öğrenci için oluşturulan revir kaydı veli-öğrenci ekranında görüntülenebilir

MESAJLAŞMA

Whats'up benzeri mesajlaşma altyapısı sayesinde, öğretmen veli iletişimi kontrol altına alınabilir. Karşılıklı mesajlaşma özelliği sayesinde veliler memnuniyeti artırılabilir

DEVAMSIZLIK

Gün ve ders bazlı öğrenci devamsızlıkları kayıt altına alınabilir. Öğrenci ve personel izin tanımlamaları yapılarak devamsızlık ekranlarına otomatik aktarım yapılabilir

ÖDEVLER

Öğretmenler gerek duyduklarında ödev modülü üzerinden öğrencilere ödev verip takiplerini gerçekleştirebilirler

ONLİNE SINAV

Pearson yayınlarındaki tüm soru tiplerini karşılayan online sınav modülü sayesinde, tüm seviyedeki öğrenciler için etkileşimli onlına sınav uygulama olanağı sağlar

DETAYLI YETKİLENDİRME

SimurgLms içerisindeki yetkilendirme modülü sayesinde, kullanıcı tipi, rol, görev, sınıf seviyesi ve kullanıcı bazında detaylı yetkilendirmeler yapabilir

SINAVLAR VE NOTLAR

E-Okul'da bulunan sınav ve not kurgusuna uyumlu bir şekilde öğrencilerin ders yazılı, performans, sözlü, davranış ve proje notları sisteme girilebilir

GELİŞİM RAPORLARI

Öğrencilere uygulanan sınavlardan veri alacak şekilde, ders, konu ve kazanım bazlı gelişim raporları oluşturulur. Bu gelişim raporları öğrenci bazında alınabileceği gibi, okul, ders, sınıf ve sınav bazında da oluşturulabilir

YARDIMCI KAYNAKLAR

SimurgLms içerisinde 14 farklı yardımcı kaynak (3. parti içerik) entegrasyonu bulunmaktadır. Bu entegrasyonların bazıları SSO(Single Sign On), bazıları ise detaylı olarak müfredat ağacı ve içeriklerin eşleştirilmesi seviyesindedir

KARNELER

Rehberlik ve ölçme değerlendirme modüllerinden öğrenciler için girilen verilerden, dönem sonunda her öğrenci için 17 farklı karne oluşturulur. Bu karneler öğrenci ve veli ekranlarından ulaşılabilir durumdadır

SINAV RAPORLARI

Ölçme değerlendirme modülünde uygulanan sınavların detaylı raporlarına ulaşılabilir. Madde analizi, zorluk, genel sınav raporları, ders-sınıf-okul-öğrenci bazında raporlar çekilebilir

ENTEGRASYONLAR

Dinamik entegrasyon modülü sayesinde, diğer muhasebe programları, crm uygulamaları, personel yönetim uygulamaları,... gibi 3. parti yazılımlara entegre edilebilir

ETKİNLİKLER

Kurum ve ya okul içerisindeki etkinlikler yetkili kullanıcılar tarafından oluşturulabilir. Oluşturulan bu etkinlikler izin verildiği durumda otomatik olarak katılımcıların etkinlik takvimine işlenir. Oluşturulan her bir etkinlik için SimurgLms içerisinde bir duvar yapısı vardır ve katılımcılar bu duvar üzerinden etkinlik ile ilgili paylaşım yapabilirler

YÖNETİMSEL RAPORLAR

Personel Performansı, Kullanım durumu, öğrenci listesi, müfredat ağacı, ... gibi yönetimsel raporlara erişilebilir

İNSAN KAYNAKLARI

Personel özlük bilgileri bu modül altında kayıt altında tutulur. Bu modül içerisinde bulunan DMD (Do More Dialogue) yapısı sayesinde, yönetici çalışan görüşmeleri, görüşmeler sonucu planlanan eylem planları ve bu planların gerçekleşme yüzdeleri takip edilebilir. Yönetici-Çalışan görüşme konuları merkezi yetkili kullanıcılar tarafından belirlenebilir. Farklı birim görüşmeleri farklı görüşme içerikleri ile oluşturulabilir

ASİSTANIM

Asistanım SimurgLms içerisindeki yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme altyapısıdır. Öğrenciler için konu bazlı sınav sonuçları girildikçe, asistanım öğrencilerin konu bazlı başarılarını hesaplar ve bu verilerden öğrenci enerji grafiklerini oluşturur. Başarısı belirli bir oranın altında kalan öğrenciler için de sistemdeki materyal ve sorulardan çalışma paketleri oluşturarak öğrenciye pekiştirme materyali olarak atar. Öğrenci atanan bu pekiştirme materyallerini görür ve çözer. Çözdükçe de enerji grafiği anlık olarak güncellenir

SOSYAL

SimurgLms, sıkıcı bir admin panel edasından uzaklaşabilmek için, sosyal medya özellikleri sunar. Duvar, etkinlik, grup, whats'up benzeri mesajlaşma altyapısı bunlardan bazılarıdır

BİLDİRİMLER

SimurgLms kullanıcıları kendileri için sistemin oluşturmu olduğu bildirimlere hızlıca ulaşabilir ve bildirim ile ilgili ekrana direk olarak bildirim ekranından erişim sağlayabilir

HABERDAR OL

Spam yoktur, sadece yeniliklerden haberdar olursunuz!

REFERANSLAR

  • mashable
  • tnw
  • virgin
  • microsoft
  • forbes
  • forbes
  • forbes
 

SAHNE ARKASI EKİBİMİZ

CTO - Kurucu Ortak
Karadeniz Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği

İLKER SUNGUR

CTO - KURUCU ORTAK

Prore Yönetmisi – Kurucu Ortak
Kiev Politeknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği

MELİS SOYUTEMİZ

PROJE YÖNETİCİSİ - KURUCU ORTAK

Takım Lideri - Yazılım Mühendisi
Dumlupınar Üni. Bilgisayar Mühendisliği

METİN SARI

TAKIM LİDERİ - YAZILIM GELİŞTİRİCİ

Yazılım Mühendisi
Dumlupınar Üni. Bilgisayar Mühendisliği

BARAN ÖZBEY

YAZILIM MÜHENDİSİ

Yazılım Geliştrme Uzmanı
Avrasya Üni.

SERGEN SUNGUR

YAZILIM GELİŞTİRİCİ

DEMO TALEBİ!

Demo talepleriniz için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.